CENÍK

Seznam zdravotních výkonů hrazených pacientem


Vystavení zdravotního průkazu (pro práci v potravinářství a s dětmi)

200 Kč

Vyšetření na řidičský průkaz + vystavení posudku

500 Kč

Potvrzení způsobilosti studia na SOU, SŠ, VŠ 

300 Kč

Svářečský průkaz 

200 Kč

Přihláška do MŠ, jeslí

100 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti dítěte k TV a sportu

200 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti dítěte k zotavovací akci, škole v přírodě, letní tábory apod.


300 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti při nástupu do práce , k praktickému vyučování a praktické přípravě 


500 Kč

Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 

300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace - pojistka

400 Kč

Nastřelení náušnic

500 Kč

Vyjádření pro umístění do ústavu sociální péče

300 Kč

Očkování nehrazené z v.z.p. (pořízení, skladování, aplikace, vyšetření) + cena očkovací látky


400 Kč 

Posouzení zdravotní způsobilosti k žádosti o povolení činnosti dítěte (Úřad práce)


300 Kč

Opis zdravotního a očkovacího průkazu dítěte 


200 Kč